Polityka Prywatności Konerg Energia S.A. w restrukturyzacji

Polityka Prywatności "Konerg Energia S.A. w restrukturyzacji" jest dokumentem opisującym najważniejsze kwestie w zakresie danych osobowych, w tym ich przetwarzania, sposobach ich gromadzenia i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów, których dane te dotyczą. Powyższe ma na celu jak najbardziej precyzyjne poinformowanie Państwa o powyższym, szczególnie wobec treści nowych przepisów odnoszących się do ochrony danych osobowych, zawłaszcza w związku obwiązującym od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). 

Polityka Prywatności "Konerg Energia S.A. w restrukturyzacji" ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których KONERG  jest Administratorem danych osobowych i przetwarza te dane. 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest: "Konerg Energia S.A. w restrukturyzacji" z siedzibą w Warszawie, ulica Wrzesińska 12/12, 03-713 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000587405, REGON 147174223, NIP 5213669184, kapitał zakładowy: 3 207 340,00 zł, opłaconym w całości.

Dane osobowe 

Państwa dane osobowe przetwarzane są w różnych celach, jednak zawsze w celach jasno określonych i uzasadnionych oraz uwzględniających odpowiednie podstawy prawne ich przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy ich przechowywania.

Podkreślamy, że zanim dojdzie do pozyskania Państwa danych osobowych, KONERG w pierwszej kolejności, spełniając nałożony na niego, jako potencjalnego Administratora danych osobowych, obowiązek informacyjny, przedstawi Państwu wszelkie informacje niezbędne do tego, aby świadomie podjęli Państwo decyzję co do celu i zakresu podawanych danych osobowych. 

Dodatkowo zapewniamy, że zakres gromadzenia przez KONERG danych osobowych jest zawsze adekwatny do celu, w jakim dane osobowe zostały przez Państwa udostępnione, tym samym KONERG nie wykracza poza ten cel i zakres ich gromadzenia i który jest ograniczony do niezbędnego minimum. 

W zakresie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych KONERG zapewnia, że podjął niezbędne środki aby dane te nie były, wolą osób trzecich, zmieniane, naruszane lub niewłaściwe wykorzystywane, jednocześnie zapewniając poufność i integralność tych danych. 

Zawsze mają Państwo kontrolę nad danymi osobowymi, które zdecydowali się Państwo nam podać. W szczególności mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i żądania ich kopii, posiadają Państwo prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia ich, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie. W każdym z powyżej opisanych przypadków KONERG podejmie wszystkie niezbędne kroki w celu działania zgodnego z Państwa wolą.    

W celu skorzystania przez Państwa z powyżej opisanych praw mogą się Państwo skontaktować z KONERG pod adresem e-mail: iodo@konerg.pl

Szersze informacje o tym, jak administrator przetwarza dane dostępne są na stronie https://konerg.pl/ochrona-danych-osobowych

Pliki cookies i usługi online

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które pozostają na urządzeniu końcowym (np. komputer, smartfon, tablet, laptop itp.) Państwa jako użytkownika i pozwalają w szczególności na prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej KONERG oraz na zapisywanie informacji dotyczących sposobu korzystania z niej, w tym informacji o odwiedzanych podstron internetowych.

Pilki cookies są niezbędne do korzystania ze strony internetowej i jej funkcjonalności. Pliki cookies nie służą bezpośrednio do zbierania danych osobowych, ale mogą zbierać dane dotyczące profilowania użytkownika przeglądarki, a po połączeniu z innymi danymi doprowadzić do możliwości identyfikacji i/lub profilowania użytkownika dla celów marketingowych.

Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w celu:  

a) dostosowania zawartości stron internetowych KONERG do preferencji Państwa jako użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,  

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo jako użytkownik ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości, 

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach strony internetowej KONERG stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). „Sesyjne” pliki cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do z góry ustalonego czasu, określonego w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia. 

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:  

a) „niezbędne” pliki cookies– są niezbędne do korzystania ze strony internetowej i jej funkcjonalności. Bez tego rodzaju plików cookies nie jest możliwe świadczenie Państwu wielu usług, które oferujemy. Ten rodzaj plików cookies nie zbiera informacji w celach marketingowych,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np.wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu KONERG,  

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej KONERG, 

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Państwa ustawień i personalizację Państwa interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp., 

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.  

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu końcowym. Jednak należy mieć na uwadze, że ograniczenie stosowania plików cookies może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony internetowej KONERG . 

Wyjaśniamy, ze w celu optymalizacji usług online KONERG  korzysta z różnorodnych rozwiązań w zakresie oprogramowania. Pozwala to na analizę Państwa potrzeb i służy stałemu udoskonalaniu intuicyjności oraz jakości usług online. Na potrzeby tej analizy, która ma być przede wszystkim efektywna przechwytywane są zagregowane i anonimowe dane statystyczne. Te dane to dane zanonimizowanego połączenia oraz dane o sekwencji uruchamianych łączy (clickstream data), odnoszące się do używanej przeglądarki, liczby wizyt/wejść na stronę oraz zachowania danych użytkowników odwiedzających stronę internetową KONERG. W trakcie gromadzenia oraz przetwarzania danych przeglądany może być również skrócony adres IP odwiedzającego stronę KONERG. 

Prośba o opisanie programów z jakich korzysta KONERG

Okres przechowywania danych osobowych 

KONERG  nie będzie przechowywał Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

Wyrażenie zgody na niniejszą politykę prywatności

Korzystanie ze strony internetowej KONERG oznacza zgodę na warunki polityki prywatności. W sytuacji braku Państwa zgody co do treści jakiegokolwiek zapisu niniejszej polityki prywatności, KONERG sugeruje nie korzystać ze strony internetowej, w szczególności prosi o nieprzesyłanie danych osobowych.  

Zmiany polityki prywatności  

KONERG zobowiązuje się do regularnej weryfikacji niniejszej polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na m.in. nowe przepisy prawa, wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych.