POLITYKA PRYWATNOŚCI KONERG S.A.

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności Polskiego Przedsiębiorstwa Energetycznego Konerg S.A. (dalej „Polityka”) określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach końcowych użytkowników portalu www.konerg.pl (dalej jako „Portal”).

Polskie Przedsiębiorstwo Energetyczne Konerg S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Królowej Jadwigi 103, 30-209 Kraków Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000587405, NIP 5213669184, REGON 147174223, o kapitale zakładowym w wysokości 500 040,000 zł, informuje iż jest administratorem danych osobowych użytkowników Portalu w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

Polskie Przedsiębiorstwo Energetyczne Konerg S.A. jest podmiotem wykorzystującym pliki cookies w celu przechowywania informacji oraz uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies, które zamieszczane są na urządzeniu końcowym użytkownika Portalu (np. telefonie, smartfonie, komputerze itp.). Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez podmioty współpracujące do przechowywania informacji i uzyskiwania dostępu do informacji w nich zawartych.

PLIKI COOKIE

Czym są pliki cookies?

 • Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na Twoim komputerze, smartfonie czy innym urządzeniu z którego łączysz się z internetem.
 • Pliki cookies pobierane są za pośrednictwem przeglądarki internetowej, podczas pierwszego wejścia na stronę.
 • Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu z którego korzystasz.
 • Pliki cookies pomagają w dostosowaniu zawartości strony internetowej do Twoich oczekiwań, ułatwiają nawigację na stronach i zapewniają skuteczność procedur bezpieczeństwa.
 • Pliki cookies pozwalają nam ocenić, jakie są upodobania i oceny naszych użytkowników, a także jak możemy ulepszać stronę internetową, dopasować komunikację w Internecie do potrzeb użytkownika.
 • Pliki cookie wykorzystywane w naszych witrynach internetowych, nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika.

Rodzaje plików cookies:

 • Pliki cookies sesji to tymczasowe pliki cookies pozostające w pliku przeglądarki użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej, są one obowiązkowe dla poprawnego działania niektórych aplikacji i poprawnego wyświetlania zawartości strony.
 • Pliki cookies trwałe są wykorzystywane w celu uatrakcyjnienia strony dla użytkownika. Tego rodzaju pliki pozostają w przeglądarce użytkownika znacznie dłużej. Okres ten zależy od dokonanych przez użytkownika ustawień przeglądarki internetowej. Pliki cookies trwałe pozwalają na przekazanie informacji do serwera Konerg S.A przy każdych odwiedzinach strony. Pliki cookies trwałe nazywane są także „ciasteczkami śledzącymi”.
 • Pliki Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniu.

Usuwanie i blokada plików cookie:

 • Możesz zmienić sposób korzystania z plików cookie przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą z witryny internetowej Konerg S.A.
 • Proces kontroli i usuwania plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki.
 • Blokada plików cookies może uniemożliwić prawidłowe działanie niektórych funkcjonalności strony Konerg S.A.

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w swojej przeglądarce.

CELE PRZETWARZANIA PLIKÓW COOKIE

Portal www.konerg.pl automatycznie zbiera informacje zawarte w plikach cookies. Konerg S.A. wykorzystuje informacje zawarte w plikach cookies w celach: statystycznych, administracyjnych, a także w celu dostosowania Portalu i jego zawartości do osobistych preferencji użytkowników, świadczenia usług reklamowych. Portal www.konerg.pl wykorzystuje pliki „cookies”, które pozwalają na zapamiętanie wybranych informacji o jego użytkownikach i ich preferencjach. Za ich pomocą nie są jednak przetwarzane lub przechowywane dane pozwalające na stwierdzenie tożsamości użytkownika lub podobne dane osobowe, a jedynie informacje pozwalające na dopasowanie Portalu do potrzeb użytkowników, tworzenie statystyk oglądalności podstron Portalu oraz dostosowanie części informacji wyświetlanych w Portalu i na stronach partnerskich do zainteresowań użytkownika.

Polskie Przedsiębiorstwo Energetyczne Konerg S.A. w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych technologicznych. Polskie Przedsiębiorstwo Energetyczne Konerg S.A. zbiera wyłącznie informacje o wykorzystywaniu niniejszego Portalu przez zapisywanie do logów systemowych danych technologicznych, takich jak data połączenia z serwisem oraz adresu IP. Informacje te są wykorzystywane do celów wyłącznie administracyjnych i statystycznych i nie pozwalają na identyfikację pojedynczego użytkownika.

SPOSOBY WYRAŻENIA ZGODY

Wykorzystywanie plików cookies w celu przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji znajdujących się w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym, w celach innych niż wskazane w art. 173 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne, jest dozwolone za zgodą wyrażoną przez użytkownika. Zgoda taka – stosownie do postanowień art. 173 ust. 2 ww. ustawy - może być wyrażona przez użytkownika za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi (np. za pomocą ustawień przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdym czasie, bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych, cofnąć wyrażoną zgodę poprzez zmianę ustawień oprogramowania, z którego korzysta.

INFORMACJE DODATKOWE

Polskie Przedsiębiorstwo Energetyczne Konerg S.A. jako administrator Portalu www.konerg.pl nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach Portalu www.konerg.pl, jak i tych, które umieszczają linki do Portalu.

Dane technologiczne przechowywane są w specjalnej strefie bezpieczeństwa i mają do nich dostęp tylko i wyłącznie upoważnione osoby związane z Portalem www.konerg.pl i zobowiązane do zachowania uzyskanych informacji w tajemnicy. Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), Polskie Przedsiębiorstwo Energetyczne Konerg S.A. może zostać zobowiązana do wydania informacji zawartych w logach dostępowych (w tym w szczególności numeru IP komputera) organom państwa, uprawnionym na podstawie prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Z uwagi na to, iż Polityka Prywatności nie stanowi wzorca umownego, powyższe zasady zachowania poufności mogą ulec w przyszłości zmianom. O wszelkich zmianach użytkownicy zostaną zawsze poinformowani z wyprzedzeniem.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące warunków korzystania z Portalu www.konerg.pl oraz ochrony prywatności jego użytkowników można przekazać do Konerg S.A. korzystając z danych podanych w zakładce "kontakt".